Uznanie przez  sąd , że WIBOR ustalany jest wadliwie i stanowi niedozwolone klauzule umowne, w związku z tym powinno nastąpić ustalenie nieistnienia postanowień dotyczących wszystkich składników oprocentowania kredytu. Wskutek tego, kredytobiorcy zostaną zwrócone wszystkie dotychczas wpłacone raty odsetkowe. Kredytobiorca kontynuuje spłatę kredytu na dotychczasowych warunkach (ten sam okres kredytowania i liczba rat, itp.), tyle że bez odsetek. Innymi słowy, kredytobiorca zwraca wyłącznie udostępniony kapitał (jest to sytuacja analogiczna do sankcji darmowego kredytu).

REDUKCJA OPROCENTOWANIA KREDYTU

Uznanie przez  sąd , że WIBOR ustalany jest wadliwie i stanowi niedozwolone klauzule umowne, w związku z tym zasadne jest ustalenie nieistnienia postanowień dotyczących części oprocentowania opartego na WIBOR i pozostawienie w umowie wyłącznie kosztów banku w postaci marży.

UNIEWAŻNIENIE UMOWY KREDYTOWEJ

Uznanie przez sąd, że WIBOR ustalany jest wadliwie, stanowi niedozwolone klauzule umowne, w związku z tym zachodzą uzasadnione przesłanki do ustalenia nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z całej umowy kredytowej. Może to być jednak rozwiązanie najmniej korzystne dla kredytobiorcy, ponieważ wiąże się z koniecznością zwrotu całej kwoty udostępnionego mu kredytu. Natomiast spora część kredytobiorców nie spłaciła do tej pory kwoty odpowiadającej wysokości udostępnionego kapitału, co mogłoby wymagać zaciągania kolejnego zobowiązania. Rozwiązanie to jest korzystne dla kredytobiorców, którzy spłacili już kapitał początkowy.

Prześlij nam swoją umowę kredytu złotówkowego z oprocentowaniem opartym o WIBOR do bezpłatnej analizy. Możesz obniżyć ratę swojego kredytu o WIBOR, co w perspektywie lat przełoży się na dziesiątki tysięcy oszczędności.

Chcesz unieważnić umowę z bankiem? Potrzebujesz wsparcia?

Zostaw do siebie kontakt lub dołącz do grupy na Facebooku.