SIKORSKA & WOJNIŁO KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW SPÓŁKA PARTNERSKA

WPISANA DO KRS PROWADZONY PRZEZ SĄD REJONOWY GDAŃSK – PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0001014628

REGON: 524660073  NIP: 6040237556