UNIEWAŻNIENIE KREDYTU
FRANKOWEGO JEST DLA CIEBIE
DOBRYM ROZWIĄZANIEM,
ZWŁASZCZA JEŻELI:

 • Na skutek znacznego wzrostu kursu franka szwajcarskiego raty Twojego kredytu wzrosły nawet dwukrotnie w porównaniu do okresu zaraz po zawarciu umowy.

 • W Twojej umowie kredytu frankowego znajdują się zapisy, na podstawie których przeliczenie rat następuje na podstawie tabeli kursowej, którą tworzy bank.

 • Chcesz wziąć sprawy w swoje ręce, przeciwstawić się nieuczciwym działaniom instytucji finansowej i uwolnić od zobowiązania, poprawiając stan swoich finansów.

Kredyty hipoteczne w Polsce w latach 2005-2010 były udzielane przede wszystkim jako kredyty indeksowane lub denominowane do waluty obcej.

 • Kredyt indeksowany

  Jest to kredyt, gdzie bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy kwotę wyrażoną w PLN. Po wypłaceniu kwoty kredytu (wypłata następuje w PLN), bank przelicza kwotę długu po kursie kupna CHF (indeksowanie) i od tego momentu dług konsumenta jest wyrażony w CHF. Rata kredytu jest wstępnie wyliczana w CHF, po czym w dniu zapadalności (dzień płacenia raty) następuje przeliczenie raty do PLN na podstawie kursu sprzedaży z tabeli kursowej banku.

 • Kredyt denominowany

  Jest to kredyt, gdzie wnioskowana kwota kredytu jest wyrażona od początku w CHF, na podstawie wstępnego przeliczenia wnioskowanej przez konsumenta kwoty kredytu wyrażonej w PLN i szacunkowo przeliczonej na CHF. Kwota “denominowana” jest więc nieznana w chwili zawierania umowy kwota kredytu w PLN; wypłacana i spłacana jest bowiem kwota w PLN. Analogicznie, przeliczenie “startowe” długu odbywa się według kursu kupna, raty są przeliczane z CHF na PLN po kursie sprzedaży.

 • Kredyt walutowy

  Kredyt, który jest udzielony, wypłacony i spłacany w walucie obcej. Bez przeliczania w żadnym momencie do waluty krajowej.

W przypadku kredytów tzw. „frankowych” nie mówimy więc o kredytach walutowych. To są kredyty waloryzowane do wskazanej w umowie waluty obcej.

Kredyt indeksowany i denominowany są w istocie tym samym – kredytem waloryzowanym. Różni je jedynie moment ustalenia długu wyrażonego w walucie obcej. W obu dochodziło do wypłaty konsumentowi kredytu w PLN i raty są również spłacane w PLN. A wartość długu jest wyrażona w walucie obcej.

Kredyty we frankach

Kredyty złotówkowe

Ugoda z bankiem

Getin Noble Bank

O NAS

Barbara Sikorska

Radca Prawny/ Mediator Sądowy

Założycielka Kancelarii. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Mediator Sądowy.

Ukończyła również na Uniwersytecie Gdańskim studia podyplomowe na kierunku:

 • Psychologia przywództwa w organizacjach;
 • Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii,

oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku na kierunku:

 • Studia pedagogiczne nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej;

M. in ukończyła kurs oraz zdała egzamin – Walidacja Mediacje cywilne i gospodarcze

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz prawie oświatowym Posiada doświadczenie w zakresie: przekształceń jednoosobowej działalności gospodarczej w spółki oraz alternatywnych metod, prawnych metod ochrony majątku przedsiębiorców, umów w obrocie gospodarczym, postępowań upadłościowych przedsiębiorców oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, restrukturyzacji zadłużenia, wsparcia prawnego placówek oświatowych, w szczególności w postępowaniach kontrolnych związanych z dotacją oświatową, reprezentacji przedsiębiorców w procesach sądowych. w sporach z instytucjami bankowymi, w tym problematyką kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego, zobowiązań bankowych a także w prawie pracy oraz szeroko rozumianym prawie cywilnym, rodzinnym.

Joanna Wojniło

Adwokat/Mediator Sądowy

Założycielka Kancelarii. Jest adwokatem od 2011 roku. Poza tym jest mediatorem, doradcą obywatelskim. W swojej karierze pracowała jako in-house w spółce notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych, świadczyła usługi prawne dla podmiotów z branży budowlanej, produkcyjnej, deweloperskiej.

Prowadzi spory osób fizycznych z podmiotami rynku finansowego (banki, firmy windykacyjne) w sposób skuteczny i transparentny dla klientów.

Biegle włada językiem angielskim.

ZOBACZ
ILE MOŻESZ
ZYSKAĆ