Getin Noble Bank

Zgłoszenie Wierzytelności  //  Pozew

 

Przygotowujemy zgłoszenia wierzytelności do syndyka, nadal można pozwać bank (teraz już Syndyka Masy Upadłości) o unieważnienie kredytu

Kluczowe informacje:

  • termin na BEZPŁATNE zgłoszenie wierzytelności upłynął 21 sierpnia 2023 ale nic straconego: Po tej dacie zgłoszenie wciąż będzie skuteczne, ale wiąże się  z koniecznością zapłaty do Syndyka 1010,49 zł.
  • zgłoszenie tylko za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych;
  • zgłoszenie bez kompletu dokumentów i dokładnej kwoty też jest ważne.
  • nasza kancelaria reprezentuje klientów z całej Polski

Syndyk podkreślił, że nawet jeśli zgłoszenie zostanie dokonane po ustalonym terminie, nie straci ono swojej ważności. Jeśli wierzytelność zostanie zgłoszona do 21 sierpnia, nie będzie wiązała się z żadnymi opłatami.
Wierzytelności wobec Getin Noble Banku należy zgłaszać tylko i wyłącznie poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ), chyba że dotyczą one wynagrodzeń, rent czy odszkodowań związanych z pracą. Zgłoszenia nadesłane w wersji papierowej do Sądu, Banku w stanie upadłości lub bezpośrednio do kancelarii syndyka nie będą miały mocy prawnej.