Pomoc prawna w głównej mierze sprowadza się do oceny zawartej umowy kredytowej pod kątem:

  • obecności klauzul niedozwolonych (abuzywnych),
  • jej zgodności z prawem bankowym, a zwłaszcza prawidłowo określonej kwoty,
  • zgodności z naturą stosunku zobowiązaniowego,
  • zgodności z zasadami współżycia społecznego,
  • rzetelnego poinformowania o ryzyku ekonomicznym, w szczególności ryzyku walutowym.

Reprezentujemy klientów w kontaktach z bankiem, Rzecznikiem Finansowym, Prezesem UOKiK oraz w procesach sądowych.

Pomagamy nie tylko frankowiczom – osobom fizycznym, ale i przedsiębiorcom, spółkom, stowarzyszeniom i fundacjom spłacającymi tego typu kredyty. Pomagamy także frankowiczom, którzy spłacili już swoje kredyty,
nawet lata temu. Oni również mogą odzyskać część spłaconych należności.